Dokumentu sadalītāji
€ 0.23
€ 0.23
€ 0.23
€ 0.23
€ 0.54
€ 0.61
€ 0.81
€ 0.70
€ 0.82
€ 0.83
€ 0.86
€ 0.75
€ 0.75
€ 0.90
€ 0.90
€ 0.86
€ 0.90
€ 1.02
€ 0.90
€ 0.90
€ 0.96
€ 0.96
€ 1.21
€ 1.10
€ 1.22