Dokumentu sadalītāji
€ 0.82
€ 0.82
€ 0.82
€ 0.82
€ 0.81
€ 0.86
€ 0.90
€ 0.90
€ 1.49
€ 1.02
€ 1.21
€ 1.25
€ 1.26
€ 1.28
€ 1.32
€ 1.48
€ 1.49
€ 1.27
€ 1.34
€ 1.54
€ 1.54
€ 1.55
€ 1.56
€ 1.56
€ 1.69