Par mums order@ps24.lv (+371) 25 751 375 PRINT & SERVISS Grozs (0.00 €) По-русски
 

Trauku mazgājamā līdzekļa pastiprinātājs automātiem TRILOGY BOOST T2, 5L

Zīmols No name
Artikuls 394049
Svītrkodu: 4013
Piegādātāja noliktavā (2)
97.66
Ar PVN 21%
Piegades veidi :
Saņemt birojā :
Bezmaksas
1 Darba diena
Omniva :
3.50 €
5 Darba diena
DPD :
5.00 €
5 Darba diena
Piegāde ar kurjeru :
9.00 €
5 Darba diena

Iepakojums: 5L. pH 12,5. Īpaši koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis ar sekvestrantu. Sekvestranta viela ļauj izvairīties no kaļķakmens rašanās mazgāšanas laikā. Līdzekli izmanto kopā ar Trilogy Wash T1 un Trilogy Rinse T3 līdzekļiem. Atsevišķie komponenti ļauj optimizēt dozēšanu un kalibrēt to atbilstoši ūdens cietībaas un netīrības pakāpei. Tikai profesionālai lietosanai. Nesatur fosforu un EDTA. Produkts nesatur virsmaktīvās vielas. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā). Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.