Par mums order@ps24.lv (+371) 25 751 375 PRINT & SERVISS Grozs (0.00 €) По-русски
 

Mazgāšanas līdzeklis BUZIL G400 Parquet Stripper, 10L

Zīmols No name
Artikuls 393015
Svītrkodu: G400-0010
Piegādātāja noliktavā (1)
164.12
Ar PVN 21%
Piegades veidi :
Saņemt birojā :
Bezmaksas
1 Darba diena
Omniva :
3.50 €
5 Darba diena
DPD :
5.00 €
5 Darba diena
Piegāde ar kurjeru :
9.00 €
5 Darba diena

Iepakojums: 10L. Pamata tīrīšanas līdzeklis NEAPSTRĀDĀTA KOKA GRĪDĀM, neaizsargātām un ar polimēriem aizsargātām virsmām, tādām kā linolejs, korķis, parkets, neglazēti māla un keramikas izstrādājumi. Dziļa poru tīrīšanas īpašības. Ātri iedarbojas – ietaupa laiku. Satur šķīdinātājus. Šķīdinātāju noturīgām grīdām. Lietošana: Gatavs lietošanai. Izsmidzināt uz virsmas, neļaut nožūt pirms līdzekļa un netīrumu savākšanas. Var izmantot viendiska iekārtu un atbilstošu abrazīvo padu stiprākai iedarbībai uz virsmu. SVARĪGI: Nekavējoties aizvērt līdzekļa iepakojumu pēc tā pielietošanas. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās! Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H372 Izraisa orgānu (centrālā nervu sistēma) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P331 Neizraisīt vemšanu. P301+P310 Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru, ārstu. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.